Disclaimer

Op alle teksten en beeldmateriaal rust copyright tenzij anders aangegeven. Er mag niets van deze site gekopieerd, veranderd en/of doorgelinkt worden, zonder hiervoor schriftelijk toestemming te hebben gekregen van Petervandendool.nl. Wilt u één of meerdere foto’s gebruiken voor publicatie in bijvoorbeeld krant, website of een andere media vorm, neemt u dan contact op met Peter van den Dool.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de webmaster ieder aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheid en eventuele gevolgen daar van. Er mag niets van deze site gekopieerd, veranderd en/of doorgelinkt worden, zonder hiervoor toestemming te hebben gevraagd aan Peter van den Dool.

Wij respecteren de privacy van slachtoffers en betrokkenen. Mocht u hoe dan ook constateren dat dit bij ons niet het geval is, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u, zodat wij onze eventuele fout kunnen herstellen.

Met vriendelijke groet, Webmaster Petervandendool.nl